Informace pro pořadatele

V případě že máte zájem pozvat nás na vystoupení, tak stačí nás kontaktovat telefonicky na čísle 602 577 228 nebo na emailu info(zavináč)modrarosa.cz kde si domluvíte rezervaci požadovaného termínu. Na základě této poptávky Vám na Vaši poštovní adresu zašleme písemně smlouvu ve které budou stanoveny veškeré důležité údaje. Předběžná rezervace se stává platnou v okamžiku oboustranného podepsání smlouvy a jejím doručením obou stranám.

Pro vystoupení požadujeme zajistit následující:

Po technické stránce:

 • kryté pódium (pro venkovní akce) s pevnou bezprašnou podlahou minimálně 4x3 m
 • kvalitní přívod 220V nebo 380V (zásuvka 16 nebo 32A) do 10m od podia
 • zabezpečené parkování pro 2 vozidla a přívěsný vozík pro kapelu
 • stůl a židle pro 3 členy kapely buď na pódiu nebo v jeho těsné blízkosti
 • v případě akcí v uzavřených prostorách (sálech) zajistí pořadatel v prostorách kde se hraje a tančí "zákaz kouření" a to po celou dobu produkce včetně přestávek
 • Plakáty (pro veřejné akce):

  Výrobu plakátů si může zajistit pořadatel sám, naše logo najdete na zdejšich stránkách ke stažení pro grafický návrh plakátu. Pokud pořadatel nemá možnost nebo nechce plakáty vyrábět, tak na žádost pořadatele jejich výrobu zajistíme v tiskárně my a náklady na jejich výrobu následně přeúčtujeme pořadatelovi akce. Rozvoz, souhlas s vylepením a vylepeni plakátu zajišťuje kompletně pořadatel.

  Občerstvení:

  Nealko nápoje + káva, 3x večeře na půlnoční přestávku. Občerstvení pro kapelu hradí pořadatel produkce. Ostatní případné občerstvení - dle dohody na místě s pořadatelem.

  Cena produkce:

  Cena je stanovena na základě dohody pořadatele s umělcem a skládá se z ceny za samotní vystoupení + ceny za dopravu podle ujetých kilometrů. Počítá se vždy cena za cestu tam i zpět.

  Cena vstupného (pro veřejné akce):

  Cenu vstupného na akci určuje výhradně pořadatel. Pořadatelem určená cena vstupného nijak neovlivňuje dohodnutou cenu produkce.

  Vlastní produkce:

  Není-li ujednáno jinak dostaví se kapela na místo konání akce cca v 18:00 hodin.
 • 18:00 - 20:00 - stavba aparatury se zvukovou zkouškou.
 • 20:00 - 02:00 - vlastní produkce - skládá z tzv. sad skladeb po 5-8 skladbách a následuje cca 15 minut přestávka. Kolem půlnoci je tzv. půlnoční přestávka na večeři pro hudebníky a ta trvá cca 30 minut.
 • 02:00 - 04:00 - demontáž aparatury.
 • Do odjezdu souboru požadujeme nechat rozsvíceno, jak na sálech, tak i ve venkovních areálech.

  Pořadatelská služba:

  Pořadatel je POVINEN zajistit kvalitní pořadatelské služby zejména z důvodů zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku v místě konání akce a zodpovídá za případné neukázněné chování návštěvníků především pak zamezením jejich možného vniku na pódium nebo případného poškození naší techniky kapely. V případě že k takové škodě dojde, tak tuto škodu kapele uhradí pořadatel akce.

  Ohlášení produkce:

  Pořadatel akce je POVINEN ohlásit konání akce na OSA (Ochranný Svaz Autorský). Formulář k tomuto určený nalezne na internetových stránkách sdružení OSA www.osa.cz a na našich stránkách v sekci Ke stažení je ke stažení repertoárový list dle druhu produkce pro vystoupení na taneční zábavě nebo plesu. Toto ohlášení je potřeba provést vždy před konáním akce - kolik dnů předem najdete na stránkách sdružení OSA - viz odkaz výše.

  Zrušení smluvené akce:

 • Akci lze zrušit nejpozději 30 dnů před smluveným termínem - ZDARMA
 • v kratším termínu činí poplatek za zrušení akce 1000,- Kč
 • V případě zrušení akce v den jejího konání činí plnou částku smluveného honoráře.
 • Pokud k tomuto dojde až na místě konání, tak pořadatel uhradí kapele rovněž cestovní náklady.

  Podnikatelské údaje:

  Martin Blaha
  nám T.G. Masaryka 280
  783 44 Náměšť na Hané
  IČO: 76430111
  ŽL vydán pod č.j. SmOl/Živn/54/471719/2009/Al